Izsikstošie Kviešu Krajumi Krievija Un Cenas

Tas nozime, ka ši darijuma atrisinajums un sekas ir neskaidras, lai gan lidz izstašanai palikuši tikai 2 meneši. Runajot par graudu tirgu, pec ša notikuma, vajadzetu rasties problemam tirdznieciba ar ES kontinentalo dalu. Noraidita vienošanas ietekme ne tikai graudu cenas, bet ari eiro vertibu pret citam valutam, un tas bremze Eiropas izejvielu cenas samazinašanos. Vel viena tema, kas joprojam nenorimst kviešu tirgu – lenais kviešu eksports no Eiropas Savienibas.

Pagajušo pirmdien Eiropas Komisija pazinoja, ka kviešu eksports ES kopš sezonas sakuma ir 8,6 milj. Šadi raditaji, protams, neiepriecina eksportetajus, tomer sezonas otra puse noteikti bus aktivaka. Pilnigi preteja situacija ir Krievija, kur pec valdibas datiem, pirmaja pusgada tika eksportetas 24 milj. Izsikstošie kviešu krajumi Krievija un cenas, kas sasniegušas rekordaugstus rezultatus, joprojam sagada raizes šis valsts varas parstavjiem.

Trešdien lauksaimniecibas ministrija atkartoti bridinaja eksportetajus neparsniegt ieplanotos kviešu eksporta apjomus, kas jau sasniedz milj. Lai gan publiski ne reiz vien tika noliegts, ka šosezon Krievija var tikt ieviesti graudu eksporta ierobežojumi, tomer, piektdien paradijas informacija par velmi stingrak ierobežot privatos graudu eksportetajus un lielaku lomu nosakot valsts uznemumiem, ieviešot licencu kartibu, lai kontroletu, uz kuram valstim izejvielu var eksportet.

Kamer USDA finansejuma krizes rezultata joprojam nestrada, lielaku uzmanibu iegust citas agenturas. Pagajušaja nedela Francijas tirgus izpetes agentura Strategie Grains pazinoja šis un nakamas sezonas kviešu ražas prognozes, kuras paredz, ka izejvielas raža ES palielinasies no milj. Saskana ar šis agenturas datiem, sejumu platiba palielinasies no 23 lidz 24,1 milj.

Šobrid tiešam visi apstakli ir labveligi šaja regiona iegut labu vai pat lielisku kviešu ražu. Iepriekšeja apskata tika publiceta oficiala informacija par lielakiem ziemas graudu sejumiem ne tikai Lietuva, bet ari citas Eiropas valstis. Ari laika apstakli sejumiem ir labveligi, jo ši ziema regiona bija samera sausa.

Ari ziema ir maiga un sejumiem labveliga: saskana ar laika apstaklu noverošanas agenturas World Ag Weather datiem, pedejie tris meneši Eiropa bija videji par gradiem siltaki ka parasti 1. Temperaturas novirzes Eiropa pedejo 90 dienu laika no ierastas zemakas temperaturas, kas raksturiga šim periodam World Ag Weather dati.

Joprojam nav iemesla ceret uz nopietnam kviešu cenas izmainam, jo trukst informacijas no USDA un lena izejvielas eksporta no ES del. Ja nebutu šie apstakli, varetu ceret uz augstakam iepriekšejas ražas cenam. Uzmanigi tiek verota ari situacija Krievija, kur daudzus interese varas instituciju riciba kviešu eksporta un cenu kontrolei.

Aizvert Galdi Kresli Komplekti.

Aizvert Spilveni Dekorativie spilveni. Aizvert Plaukti Vina plaukti Dekorativie spilveni Bluetooth skalruni. Aizvert Udens atgrudošie audumi Maksligas adas audumi Velura audumi Strukturalie audumi Adas imitacijas audumi Mikroškiedru audumi Maksligas kažokadas audumi. Aizvert Galdi Kresli Komplekti. Roku Darbs no Sirds. Piegade lidz Majas Durvim. Gadijuma, ja turpmako 14 dienu laika paradisies attiecigie simptomi, tiks veiktas analizes, lai noskaidrotu, vai personas nav inficejušas ar “Covid”.