Category: Iepirkšanās

Ka izsekot aliexpress sutijumiem?

Televizori un piederumi. Spelu konsoles un aksesuari. Audio aparatura. Foto un video kameras. Sadzives tehnika. Liela sadzives tehnika. Iebuveta sadzives tehnika. Maza sadzives tehnika – virtuvei. Maza sadzives tehnika – majam. Biroja aprikojums un piederumi. Daudzfunkcionals aprikojums. Papira smalcinataji. Dokumentu iesiešanas aprikojums. Kniedešanas aprikojums. Burtu locišanas mašinas. Kases aparati un valutas detektori. Profesionalie svari. Kases atvilktnes, Atslegu kastes un skapiši.

Svitrkodu skeneri. Jaunakas preces. Tas ir, piemeram, elektropreces, skaistumkopšanas lidzekli, bernu preces. Elektroniskie izstradajumi, pat visvienkaršakie talruna ladetaji, ir bistami, ja tiem nav sertifikata, jo tie var aizdegties vai partraukt darbu, savukart citi produkti var saturet materialus, kas ir kaitigi cilvekiem un videi.

Jus nevarat salidzinat uzticama pardeveja produktu ar virtuala pardeveja piedavajumu – produkti var izskatities identiski, cenu atškiriba var but ieverojama, tacu kada bridi jus sapratisit, ka škietamie ietaupijumi faktiski ir izmaksajuši jums naudu. Mobilo aplikaciju merkis ir vienkaršot precu iegadi, tacu dažreiz precu iegade ir kluvusi tik vienkarša, ka nejaušs pirkums var notikt ikvienam.

Turklat, ja talrunis bez papildu aizsardzibas, piemeram, atblokešanas koda, nonak negodigu personu rokas negadijuma, piemeram, nozaudešanas vai zadzibas rezultata, svešinieks vares iegadaties preces bez jusu zinas. Iespeja jebkura laika izslegt un ieslegt pirkumus interneta, kreditlimits lielakiem pirkumiem, 3D drošs miers.

Loti uzmanigi izlasiet produkta aprakstu – dažreiz mazumtirgotaji publice parak plašu aprakstu un nepatiesu attelu, kura redzamas vairakas preces, savukart apraksta teikts, ka tiek pardota tikai viena prece. Ta rezultata pircejs maksa vairak, bet sanem produktu mazaka apjoma. Pirms pasutijuma veikšanas uzziniet pardeveja vertejumu, uzmanigi izlasiet pirceju jaunakos komentarus par konkreto produktu.

Dažreiz pardeveji piedava zemaku preces cenu, bet piegades izmaksas tiek noraditas atseviški – tas norada, ka bezmaksas piegade nav. Ludzu, nemiet vera, ka, atdodot preci vai pieprasot atmaksu, jus sanemsiet tikai preces vertibu, un piegades izmaksas netiks atlidzinatas. Dažreiz pardeveji izmanto iespeju iekaset zemu cenu par vienkaršu produktu, vienlaikus pieprasot loti augstu piegades maksu, piemeram, 30 EUR par piegadi uz Latviju ar DHL vai citu kurjerdienestu starpniecibu.

Rezultata neuzmanigi pirceji var maksat vairak, neka vini veletos. Tapec pirms maksajuma apstiprinašanas rupigi parbaudiet katru pirkuma priekšmetu un kopejo summu. Atmaksa gadijuma tirgotajs var piedavat parskaitit to uz Paypal kontu. Tas tiek darits, lai apietu sistemu, jo tirgotaja reitings tiek pazeminats lidz katrai atmaksas epizodei.

Grutibu gadijuma pircejam bus japierada samaksata summa ar papildu izdrukam.

Izvairieties no šadas prakses, pieprasiet atmaksu Alipay. Nekad neveiciet maksajumus pardevejam arpus AliEkspress, lai problemu gadijuma nezaudetu AliExpress klientu aizsardzibu. Grutibu gadijuma pircejam bus japierada samaksata summa ar papildu izdrukam. Plašaka informacija atrodama Valsts ienemumu dienesta un muitas palidziba. Nodokli aprekina no kopejam izmaksam, ieskaitot piegades izmaksas.

Pasutot Eiropas Savienibas veikalos, netiek piemeroti papildu nodokli. Daži AliExpress mazumtirgotaji piedava sutijumus no ES noliktavam. Kinas valdiba subside noteiktu precu grupu bezmaksas piegadi uz arzemem, tapec interneta tirgotaji var piedavat loti labas cenas, bet produkta nosutišana atpakal uz Kinu maksas aptuveni 6 EUR par g registreta maza iepakojuma. Jums nepieciešama bankas karte, kas atbalsta tiešsaistes maksajumus.

Preces iegade vietne AliExpress nav sarežgitaka neka ebay. Jums ir jaizveido AliExpress konti un jasak pirkt! Praktiski lielakajai dalai cilveku Latvija ir Facebook konti, tapec to var izmantot, lai iepirktos AliExpress tiešsaistes veikala. Interneta veikals piedava daudz precu, un cenas dažreiz ir tik zemas, ka AliExpress konkure ar Latvijas tiešsaistes veikaliem.

Iegadatas AliExpress preces piegades metodes ir noteikušas piegadataji.

Vieniga priekšrociba starp Latvijas tiešsaistes veikaliem un AliExpress ir ta, ka produktu Latvija varat sanemt atrak neka no AliExpress. Kuri piegades pakalpojumi atbalsta AliExpress piegades? Iegadatas AliExpress preces piegades metodes ir noteikušas piegadataji. Lai iegutu vairak informacijas par piegadi, ieteicams tieši sazinaties ar piegadataju. Lai sazinatos ar piegadataju, varat doties uz produkta informacijas lapu vai veikalu un noklikškinat uz Sazinaties tulit, lai nosutitu zinojumu.

Tas, ka ali express ir popularakais arvalstu interneta veikals Latvija, nav noticis nejauši. Mes esam novertejuši šis e-veikala platformas priekšrocibas, ipaši zemakas cenas neka tie paši produkti Latvija. Tapec cilveki, kuri velas ietaupit, dod priekšroku savlaicigiem pirkumiem tiešsaiste. Katalogs latviešu valoda šados brižos ir noderigs gan tiem, kas mekle konkretas preces, gan tiem, kas tikai mekle atsevišku kategoriju.