A Bazofilie Abs.

A Limfociti Abs

Apskates Skatit Labot Labot pirmkodu Hronologija. Juris Puce Latvijas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrs. Amata Raimonds Vejonis Egils Levits. Krišjanis Karinš. Kaspars Gerhards. Rigas domes deputats. Latvijas Ekonomikas ministrijas valsts sekretars. Valdis Zatlers Andris Berzinš. Valdis Dombrovskis. Martinš Lazdovskis. Latvijas attistibai kopš Latvijas Universitate. Priekštecis: Anrijs Matiss. Latvijas Ekonomikas ministrijas valsts sekretars Pectecis: Martinš Lazdovskis.

Priekštecis: Kaspars Gerhards. Latvijas vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrsTas varetu ietvert punktu krašanu, noteikta limena sasniegšanu, sacensibas, balvas, merku noteikšanu, veiksmes raditajus u. Galvena ideja ir mudinat darbiniekus uz tadu uzvedibu, kadu velaties redzet vairak, izmantojot cilveka aizrautibu iesaistities speles.

Ši metode darba vietas produktivitates palielinašana ir visnotal jauna tendence, tacu ta klust arvien popularaka pasaules uznemumu vidu, it seviški pedejos gados, kuru laika ir strauji attistijušas tehnologijas un uznemuma procesu digitalizacija. Spelošana ir saistita ar dažadiem motivacijas panemieniem, kas palidzetu cilvekiem labak iesaistities sava darba vai macibu procesa. Ka piemers ir atlidzibas pieškiršana par sakratajiem punktiem, kas lauj novertet darbinieka sasniegumus un veicinat talaku progresu.

Sikdatne uzkraj datus par vietnes apmeklejumu.

Savukart macibu programmas spelošana palidz parverst saturu, kas citadi varetu škist garlaicigs vai novecojis, par kaut ko interaktivu un jautru. Informejam, ka šaja timekla vietne tiek izmantotas sikdatnes anglu val. Sikdatne uzkraj datus par vietnes apmeklejumu. Dati ir anonimi un palidz piedavat Jums piemerotu saturu un reklamas. Uzkratas sikdatnes var but pieejamas ari musu parbauditiem un uzticamiem sadarbibas partneriem trešajam pusem.

Turpinot lietot šo vietni, Jus piekritat, ka mes uzkrasim un izmantosim sikdatnes Jusu ierice. Savu piekrišanu Jus jebkura laika varat atsaukt, nodzešot saglabatas sikdatnes. Kims Filbijs Kim Philby. Galvenas parvaldes darbinieki. Luk, mums ari beidzot zinami cilveki, kuri bija galvenas visu padomju pretizlukošanas melu un krapšanas tikla raditaji un vaditaji.

Galvenas parvaldes 2A dala pretizlukošanas operacijas pret Angliju. Nodala tieši ta ari saucas – pret Angliju, nevis Lielbritaniju. Ka jau bija teikts iepriekš, tieši tadas pašas operacijas notika ari Igaunija un Lietuva, un tas visas bija sava starpa saistitas un vaditas no viena centra.

Šobrid ir pieejama ari informacija par to, ka generalmajors Pitovranovs šo spelu laika regulari ieradas Riga un pats personigi piedalijas vismaz viena iesutita SIS agenta parvervešanas meginajuma. Ka velak izradijas – neveiksmigi, jo pec atgriešanas Lielbritanija Upans sakarus partrauca. Vinš uzreiz pieteicas SIS izlukdienesta veteranu apmacibas kursam un pec ta beigšanas nozuda civilaja dzive.

Acimredzot saprata, ka šajas spelites ir kluvis par karstu. Autora riciba ir nonacis Galvenas parvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis Olegs Gribanovs. Vairakus no šiem uzvardiem Lukaševics mineja jau iepriekš sakara ar operativajam spelem pret britu izlukdienestu. MI5 sniedza Philby drošibas pielaidi. Viens agents tika aprakstits ka žurnalists, kurš bija aprakstijis Spanijas pilsonu karu.

Tomer MI5 nebija parliecinati par Krivitsky uzticamibu, un vina informacija nekad netika nemta vera. Filbiju vareja nokert jau nodevibas agrina stadija, bet ta nebija un šai britu izlukošanas neveiksmei velakos gados bija talejošas sekas. Filbijs parsteidza savus seniorus Otra pasaules kara laika. Vinš stradaja ar Specialo operaciju izpilddirektoru SOE , bet lidz Tas bija nozimigs padomju izlukošanas apversums, jo tas deva Philby piekluvi loti slepeniem dokumentiem.

Centrala velešanu komisija. Centrala statistikas parvalde. Finanšu un kapitala tirgus komisija. Konkurences padome. Latvijas Banka. LZA Terminologijas komisija. Latvijas Zverinatu notaru padome. Nacionala elektronisko plašsazinas lidzeklu padome. Nacionalais veselibas dienests. Partikas un veterinarais dienests. Patentu valde. Sabiedribas integracijas fonds. Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisija. Slimibu profilakses un kontroles centrs.